Các bước ghép kei lan lên chậu dễ làm và đáp ứng đúng, đủ nhu cầu của cây lan.

Cập nhật lúc: 09:34 20/08/2018

Cách làm và hình ảnh của bạn Vuphong Dang.