Abdominea (Hook. f.) J.J. Sm 1917

Cập nhật lúc: 07:41 12/11/2018

Đồng danh: Gastrochilus minimiflorus (Hook.f.) Kuntze 1891; Saccolabium minimiflorum Hook. f. 1890; (Hook. f.) Ames 1915; Schoenorchis philippinensis Ames 1915.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân đơn mọc trên cao độ 400-600 m, chùm hoa dài 12 cm, hoa 20-25 chiếc, to 1.2 cm, nở bất kỳ khi nào.

Nơi mọc: Các khoa học gia VN: N.T. Hiệp, N.S. Khang, P.V. Thế, N.T. Vinh tìm thấy tại Na Hằng, Tuyên Quang, ngày 28-9-2011.

Ảnh: Nguyễn Sinh Khang Ảnh: Nguyễn Sinh Khang Ảnh: Nguyễn Sinh Khang

 

Nguồn: hoalanvietnam.org