Thành viên Ban Cố vấn Thành Lợi, trao đổi áo Hội với đc Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê

Cập nhật lúc: 16:10 15/12/2020

Thành viên Ban Cố vấn Thành Lợi, trao đổi áo Hội với đc Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê